XML Programmeur

Alles zo eenvoudig mogelijk maken voor de klant.

Bij het op maat laten maken van een software gaat het om de functionaliteiten die jij nodig hebt. Er wordt een software gemaakt die goed, onderhoudbaar en functioneel is. Overbodige elementen toevoegen, dat kennen wij niet. We ontwikkelen alleen hetgeen je écht verder helpt.

Wat doet een XML programmeur?

Een XML programmeur gebruikt XML (Extensible Markup Language) om de syntaxis van formele opmaaktalen aan te duiden. Je slaat met XML informatie op in platte tekst. Het gaat hier puur om het opslaan van gestructureerde informatie.

XML zorgt ervoor dat gegevens op een gestructureerde wijze vastgelegd zijn. De bedoeling is dat de indeling voor mens en machine te begrijpen is. Daarnaast lijkt XML op eerste oogopslag op HTML. Echter is de enige overeenkomst het feit dat beide opmaaktalen gebruik maken van tags om betekenis te geven aan de informatie die tussen die tags staan. HTML legt namelijk het uiterlijk van de gegevens vast terwijl een XML programmeur de structuur en de betekenis van de gegevens vastlegt.

Wat kunnen wij met XML realiseren?

Een XML programmeur gebruikt deze opmaaktaal om data uit te wisselen tussen computers, programma’s of websites. Deze opmaaktaal zorgt ervoor dat data geordend wordt aan de hand van tagnamen, zodat deze data zijn structuur behoudt als deze overgezet wordt.

  • Data structureren
  • Data labelen
  • Data overzetten

Wat kan WinIt voor jou betekenen met XML?

WinIt heeft veel ervaring met opmaken met XML. Hieronder vind je een greep uit onze projecten, die gerealiseerd zijn met deze opmaaktaal. Wil je weten wat WinIt voor jouw project kan betekenen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Bouwplaatsinspectie: Voordat een bouwplaats bezocht kan worden met zwaar materieel wordt er een zogenaamde bouwplaatsinspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie wordt vastgelegd of de bouwplaats goed bereikbaar is. Een klant van WinIt zag het vastleggen van de bouwplaatsconditie graag op een tablet gebeuren, zodat hieruit eenvoudig een rapportage kan worden gegenereerd en de gegevens digitaal bij het project kunnen worden opgeslagen. Om deze functionaliteit te kunnen bieden hebben we een ASP.NET MVC-applicatie geschreven in C# waarbij voor de vormgeving gebruik is gemaakt van Bootstrap. De vragenlijsten worden in XML-formaat in een SQL Server database opgeslagen. Klik hier voor meer informatie.

Aansturing Industriële wasstraat: Voor een wasserij in België heeft WinIt een nieuw programma gemaakt dat de koppeling verzorgt tussen de machineaansturing (PLC) van de wasstraat, de aansturing van de hangbaan waarop de vuile was wordt aangevoerd en beschikbare wasprogramma’s. Het programma heeft een Windows Presentation Foundation (WPF) userinterface, geschreven in XAML en C# en is met een Open CAN-koppeling met de machine verbonden. Klik hier voor meer informatie.

Ons team

We zijn liever kort en krachtig dan dat we iemand op het verkeerde spoor zetten.
https://winit.nl/wp-content/uploads/2018/03/WIN_IT_003.jpg

Neem contact op

Wij hebben geen klantenservice of zoiets dergelijks. Als je ons wilt spreken, dan bel je ons gewoon.

Neem dus gerust contact met ons op.
0031 (0)6 20202020
perry@winit.nl